bn-herb.png
_0004_5.jpg
Opcje zaawansowane
Środa, 19-06-2019,   Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Gazyfikacja gminy - wstępne analizy
04.10.2018Karol Stęplowski1145

Szanowni Państwo

Wójt Gminy informuje o podjęciu prac analitycznych dotyczących możliwości przyłączenia do sieci gazowej odbiorców z terenu gminy Łopiennik Górny. Przeprowadzono wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Odział w Lublinie, która podejmuje prace planistyczne zmierzające do „zgazyfikowania” naszej gminy. Spółka zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji, które pozwolą na przeprowadzenie rzetelnej analizy dotyczącej przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia informacji w załączonej tabeli. Informację prosimy przedkładać w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu w/w ankiet PSG dokona analizy technicznej i ekonomicznej i na jej podstawie zostanie podjęta decyzja co do możliwości rozpoczęcia inwestycji w gminie Łopiennik Górny.

Polska Spółka Gazownictwa Odział w Lublinie informuje, iż kolejny etap realizowany będzie zgodnie z poniższym tokiem postępowania:

  • Przyłączenie budynków do sieci gazowej realizowane jest na podstawie zawartej umowy o przyłączenie, po uprzednim wydaniu przez PSG warunków przyłączenia do sieci gazowej. Warunki przyłączenia wydaje się na podstawie złożonego wniosku o ich wydanie. Umowa o przyłączenie jest zawierana jedynie z Klientami deklarującymi rozpoczęcie odbioru gazu niezwłocznie po wykonaniu sieci gazowej z przyłączem.
  • Wysokość opłaty za przyłączenie zgodnie z aktualnie obowiązująca Taryfą nr 6 z dnia 21.01.2018 zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Energetyki wynosi 1 807,30 zł netto. Za każdy kolejny metr przyłącza powyżej 15 m dolicza się kwotę wysokości 64,58 zł netto.
  • Dla klientów, zlokalizowanych przy istniejącej sieci gazowej w miejscowości Olszanka (budynki na granicy z gminą Krasnystaw) i Łopiennik Podleśny (budynki na granicy z gminą Krasnystaw), przyłączenie do sieci możliwe jest jeszcze w tym roku (wystarczy budowa przyłącza gazowego). Miejscowość Łopiennik Dolny, w przypadku zainteresowania mieszkańców i gminy, PSG będzie starać się zrealizować w przyszłym roku. Dalsza gazyfikacja gminy możliwa jest przy pomocy stacji regazyfikacji gazu skroplonego (LNG).

Wójt Gminy uprzejmie prosi mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej o zgłaszanie deklaracji w Urzędzie Gminy. Wypełnione ankiety pozwolą Polskiej Spółce Gazownictwa Odział w Lublinie dokonać analizy technicznej i ekonomicznej możliwości rozpoczęcia inwestycji w gminie. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w analizach prowadzonych przez PSG. Gazyfikacja terenu gminy stanowi zarówno szansę rozwoju gospodarczego gminy jak i wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3546602
«»